# ازدواج

مهم ترین و عمومی ترین آداب و رسوم وسنت های ازدواج بین خانواده های ایرانی

ازدواج " وَ مِن آیاتِه اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجاً لِـتـَسکنوا اِلیَها و جَعـَل بَـینَـکـُم مَودَّة وَ رَحمَـةً اِن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید