داستان کوتاه مسمومیت

زن گفت ” نگذارشون بیرون تا وقتی ماشین می آد . باز این لعنتی ها پارش می کنن و بوی گندشون کوچه رو ور می دار”مرد قبل از گره زدن پلاستیک روی آشغال ها سم ریخت و گفت ” دیگه کارشون تمومه ، فردا باید جنازه هاشون رو شهر داری گوشه و کنار خیابون جمع کنه ” و کیسه زباله را بیرون برد .

 فردا روزنامه ها تیتر زدند : ” مسمومیت یک خانواده پنج نفره بر اثر خوردن پس مانده های غذایی

/ 0 نظر / 18 بازدید